Randevu Planla

  Çift ve Aile Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Cinsel Danışmanlık, Nöropsikolojik Değerlendirme ve diğer psikolojik danışmanlık randevularınız için dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.

  İstanbul Uzman Psikolog Bilgilendirme Telefonu:
  0551 186 42 41

  E-Mail:
  [email protected]

  Gaziosmanpaşa Nöropsikolojik Değerlendirme - Uzman Psikolog Özge Akçay

  Nöropsikolojik Değerlendirme

  Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?

  Nöropsikolojik Değerlendirme

  Nöropsikolojik Değerlendirme Nasıl Uygulanır?

  “Nöropsikoloji bedenin doğuştan gelen, travmatik bir olay sonrasında, ya da tümoral ve enfeksiyon sonucu zihinde ve davranışlarda oluşan değişiklikleri araştıran disiplinlerarası bir bilim dalıdır.” Nöropsikolojik değerlendirme ise beyinde çeşitli sebeplerden meydana gelen hasar sonucu davranış bozukluklarının belirlenmesinde ve bu bozulmaların ayrımını saptamaya yönelik objektif puana dayalı bir değerlendirme biçimidir.

  Nöropsikolojik Testler Hangi Durumlarda Kullanılır?


  Nöropsikolojik testler “nöropsikolojik test bataryası” eğitimi almış psikologlar tarafından uygulanır.  Unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon zorlukları, konuşmada güçlük, depresyon-demans ayırıcı tanısında bilgi sağlamakla birlikte hastanın tedavisini yönlendirme ve takibini sağlama konusunda katkı sağlar. Nöropsikolojik testlerin erken tanı için önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

  Nöropsikolojik Değerlendirme Amaçlı Uygulanan Testler

  Öğrenme ve Bellek Testleri


  WMS (Wechsler Memory Scale) ve WMS-RRey AVLT; California Sözel Öğrenme Testi; SBST (Sözel Bellek Süreçleri Testi)Rey-Osterrieth Karmaşık Şekil Testi Uyanıklık, Dikkat, Konsantrasyon, Sayı Uzamı Testleri, Görsel Uzam Testi; Corsi Block Testi, Geri Sayımlar, Sebatlılık (Perseverans), Dikkati Sürdürme Kelime Listesi Oluşturma Testleri (Kategori Akıcılığı ve Fonemik Akıcılık), Seriler halinde sayma Testleri.

  Planlama-Sıralama Testleri


  Çeldiricilere  karşı koyabilme; Cevap inhibisyonu yapabilme; Kategori değiştirebilme, İz Sürme Testi Alternan Diziler Testi Stroop Testi Yap, Test Planlama, Sıralama, Dizileme Saat Çizme Testi Porteus Labirentleri Testi İzleyen Ardışık Diziler (Alternan Diziler) Testi Dil Becerileri Boston Diagnostic Aphasia Examination Test (BDAE) ve bu temele oturan Türkçe testler Boston Naming Test (BNT) Token Test.

  Mental Durum- Kognitif İşlevler Testleri


  Soyutlama; Akıl Yürütme, Atasözü Yorumlama, WAIS Benzerlikler alt Testi WAIS Akıl Yürütme alt Testi Çeşitli “Sınıflandırma” Testleri Raven’ın Progresif Matrisler Testleri Aritmetik BDAE’nin Aritmetik alt Testi WAIS Aritmetik alt Testi Dikkat ’in Mekânsal Dağılımı, Aynı anda iki yanlı uyarı (Bilateral Simultaneous Stimulation) Testi Çizgiyi Ortadan Bölme Testi, Harf Ayıklama (cancellation) Testi Şekil Ayıklama Testi

  Karmaşık Görsel Algı Testleri

  Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi Yüz Tanıma Testi Gollin Tamamlanmamış Şekiller Testi Hooper Görsel Organizasyon Testi

  Yapılandırma Testleri


  Yapılandırma  (Konstrüksiyon) Şekil kopyalama testleri (Küp, Ev, Papatya kopya etme, Rey-Osterrieth Karmaşık Şekil Kopya etme), Saat Çizme, WAIS Küplerle Desen alt Testi, Goldstein-Sheerer Küp-Desen Testi, Çubuk Kopya (veya Kibrit Çöpleriyle Kopya) Testleri, Praksi Karmaşık El / Parmak Hareketleri, Taklit Testi, Bildik hareketleri emirle yapma / taklitle yapma testleri, Alet kullanma taklit testleri, Çok basamaklı bildik hareketleri obje ile yapma testleri

  Gaziosmanpaşa Nöropsikoloji Değerlendirme

  Nöropsikoloji bedenin doğuştan gelen, travmatik bir olay sonrasında, ya da tümoral ve enfeksiyon sonucu zihinde ve davranışlarda oluşan değişiklikleri araştıran disiplinlerarası bir bilim dalıdır.

  Yaşam Önerilerimizi Okuyun

  Bir Psikoloğun Günlüğü